Telemedisin

Ved hjelp av telemedisin kan spesialister tilby pasientbehandling uten å være fysisk til stede

Viju Telemedisin

Med telemedisin får pasienten umiddelbar tilgang til spesialistkonsultasjoner via smart samhandling

Telemedisin tillater helsepersonell å evaluere, stille diagnose og behandle pasienter uten å være fysisk tilstede. Telemedisin innebærer en virtuell tilstedeværelse som kan forbedre kvaliteten og hastigheten på behandlingen for å gi en effektiv og god pasientbehandling.

Våre telemedisinske løsninger, Cgate Med, er utviklet for å redusere kostnadene, skalere kompetanse og øke produktiviteten. Disse løsningene er basert på kvalitet, stabilitet og enkelhet i bruk. Dette har resultert i at vi siden 2009 har vært, og fortsatt er, ledende innen telemedisin på norsk sokkel.

Snakk med oss om Telemedisin »

Viju Telemedisin

Telemedisin forbedrer opplevelsen, kvaliteten og behandlingstiden for pasienten

Uavhengig om du investerer i telemedisinske løsninger til offshore installasjoner eller avsidesliggende lokasjoner kan du redusere kostnader knyttet til blant annet innsatstid, transport og sykehusinnleggelse.

Med våre telemedisinske løsninger kan pasienten vurderes av en spesialist før det foretas evakuering eller overflytting. Dette sørger blant annet til diagnostisk nøyaktighet slik at pasienten kan få riktig behandling umiddelbart, men også som grunnlag for vurdering av om medisinsk evakuering eller sykehusinnleggelse faktisk er nødvendig.

Telemedisin

Vi utvider grensene for telemedisin og forbedrer opplevelsen av helsetjenestene

Med telemedisin kan helsetjenester tilbys på en helt ny måte. Øk kvaliteten på den eksterne behandlingen både for pasienter, klinikker, ambulansepersonell og spesialister. Ved hjelp av videokommunikasjon i HD, medisinsk utstyr og samhandlingsverktøy kan pasienter behandles på en praktisk og effektiv måte, uavhengig av avstand.

Telemedisin: Videoer

Viju Telemedisin i Teknologibølgen på Tv Vest

Telemedicine

Remote Health Care - Shell

Impressive telemedicine solution developed and delivered by Viju for Oil & Gas client, Shell.

Cisco TelePresence Powers the New Way of Working

Telepresence New Way of Working

Everyone everywhere can be more productive with face-to-face collaboration. Changing the way people work, live, play and learn. Cisco TelePresence transforms customer experiences.

Connect with us on Twitter, LinkedIn, Facebook and more...