Implementeringstjenester

Vi har unik erfaring med implementering av komplekse audiovisuelle løsninger for samhandlingsmiljøer

Implementeringstjenester

Effektive og profesjonelle tjenester for internasjonal logistikk gir oss større global rekkevidde

Opp gjennom årene har vi utviklet en dyp forståelse av frakttjenester og fortolling. Vi kjenner alle aspektene ved tollprosedyrer – regler, forskrifter, konsesjoner, skatter og avgifter. De globale logistikkekspertene våre hjelper kundene med å oppfylle kravene til dør-til-dør-levering, slik at varene ankommer til rett sted, til rett tid.

Implementeringstjenester

Erfarne prosjektledere sørger for at tidsfrister, budsjett og instruksjoner overholdes

Takket være høy pålitelighet og kort svartid har vi vunnet kundenes tillit. De dyktige prosjektlederne våre er alle Prince2 Practitioner-sertifisert og har lang erfaring og svært variert bakgrunn. Vi utnytter kompetansen deres innen design, konstruksjon samt tids- og kostnadskontroll til å løse de forskjelligste typer oppdrag og garantere en vellykket prosjektgjennomføring og -leveranse.

Snakk med oss om prosjektledelse »

Implementeringstjenester

En spesialkombinasjon av ekspertise og dyktighet til installasjonsprosjekter

Vi tilbyr komplette installasjonstjenester for å sikre at løsningen implementeres og fungerer som den skal. Våre erfarne integreringsingeniører har fått full opplæring. De gjør sitt ytterste for å tilby service på høyeste nivå og sikre at løsningen installeres og ferdigstilles på en fagmessig måte. Vi har unik erfaring med å implementere komplekse kommunikasjons- og samhandlingsløsninger.

Snakk med oss om implementering av løsninger »

Connect with us on Twitter, LinkedIn, Facebook and more...