Viju skal levere AV-løsninger til høgskoler og universiteter

UNINETT har valgt Viju som landsdekkende leverandør av AV-utstyr og møteromsløsninger til landets offentlige høgskoler, universiteter og forskningsinstitusjoner. Rammeavtalen har en varighet på to år med opsjon for ytterligere to. Antatt verdi er opptil 130 millioner kroner i året.

Uninett 400_600

Viju skal levere audiovisuelt utstyr til undervisningsformål og møtevirksomhet innen rammeavtalen. Avtalen det er gitt tilbud på omfatter lyd- og bildeanlegg, styresystemer, medieutstyr og videokonferanseanlegg. UNINETT utvikler og drifter det nasjonale forskningsnettet for mer enn 200 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og forvalter innkjøps- og rammeavtaler innen IKT for institusjonene.

Fremheves for kompetanse
Viju er valgt som en av tre landsdekkende leverandører. Tilbudene ble vurdert ut fra pris, teknisk leveranse, tilbudt kompetanse og dokumentert leveranseevne/service. I sin begrunnelse trekker UNINETT blant annet frem at Viju tilbyr god, spesialisert kompetanse, både i egne rekker og hos underleverandører.

«Det var en tøff konkurranse med verdige konkurrenter, og vi er selvsagt glade for å bli valgt som landsdekkende leverandør. Som en spesialisert tilbyder av AV-løsninger er vi stolte av at vi scorer høyt på kriterier som kompetanse og leveranseevne. Vi vil sørge for å levere de beste, tilpassede løsningene innen AV- og møteromsløsninger, og ønsker at det skal forenkle og effektivisere hverdagen i norske utdanningsinstitusjoner, sier Vijus norgessjef», Tom Martin.

Salgsdirektør i Viju, Geir Themte, har store forventninger til hva de kan få til sammen med utdannings- og forskningsmiljøene.

«Vi er svært glade for å vinne vår første rammeavtale med UNINETT. Dette er en unik mulighet til å jobbe mot svært kompetente miljøer med våre spesialiserte video- og møteromsløsninger», sier han.

Om Uninett:
UNINETT-konsernet driver nett og nettjenester for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, og håndterer andre nasjonale IKT-oppgaver. Konsernet eies av Kunnskapsdepartementet, og er en nøytral aktør og driver ikke-kommersielt. Samlet omsetning i 2016 var 287,5 millioner kroner. Morselskapet UNINETT AS utvikler og driver det norske forskningsnettet, som forbinder mer enn 200 norske utdannings- og forskningsinstitusjoner og over 300 000 brukere, og knytter dem opp mot internasjonale forskningsnett.