En liten sommerhilsen fra Viju,

Sommerferien står for døren, og etter et begivenhetsrikt halvår er det mange som fortjener noen rolige ferieuker. Vedlagt en liten sommerhilsen på veien, med litt om den siste utviklingen innen VijuCloud, VijuConnect og VijuAcademy, samt vårt 20-års jubileum neste år!

Sommer_Fjord

I Viju jobber vi stadig mer med innovasjon og utvikling av egne løsninger og tjenester. Det nærmer seg 5 år siden vi lanserte vår tjeneste for videokonferanse i skyen, og jeg er stolt over at vi nå har passert godt over 300 sluttkunder på VijuCloud. Det er også gledelig å følge bruksmønsteret til disse kundene. Vi ser en klar økning i bruk, og en trend der våre kunders ansatte er i ferd med å ta steget fra å bare ha videokonferanse tilgjengelig, til å virkelig utnytte potensiale og mulighetene i tjenesten.

Lanseringen av VijuConnect er en ny og spennende milepæl for Viju, og et viktig steg på veien mot at alle møter skal fungere friksjonsfritt uavhengig av teknologi.  Med VijuConnect kan vi hjelpe våre kunder med drift, vedlikehold og support av møteromsløsninger i sin helhet, og fra vårt Support Center kan vi utføre feilretting og gi brukerstøtte som om vi satt i rommet sammen med brukeren. I overkant av 300 møterom er allerede knyttet opp mot tjenesten, og tilbakemeldingene har så langt vært positive. Vi gleder oss til å dele mer om tjenesten og tilbakemeldinger fra våre kunder utover høsten!

Både VijuCloud og VijuConnect er viktige ledd i en satsning på tjenester som skal hjelpe våre kunder med å endre måten de kommuniserer og samarbeider på. Vi jobber for gi sluttbrukerne større kontroll over eget møte, og gjøre det enklere å sikre god tilgang til hjelp når problemet først oppstår, enten det gjelder det fysiske eller det virtuelle møterom. Samtidig har vi sett behovet for å tilby våre kunder bistand til å hjelpe deg med å utnytte teknologien bedre, hvilket også bakgrunnen for at vi nå utvikler egne tjenester innen kurs, opplæring og utnyttelsesgrad.

Neste år feirer Viju 20års jubileum! Det gleder oss å se utviklingen selskapet har vært igjennom siden etableringen i Stavanger under navnet Infoteknikk i 1998. Da var ambisjonen å være en norsk aktør med spisskompetanse innen audiovisuelle løsninger, og over tid har vi vokst til å bli en ledende global spesialist og tjenesteleverandør med over 250 ansatte som hver dag jobber for å hjelpe våre kunder med å endre måten de kommuniserer og samarbeider på. Fremover har vi satt oss nye og spennende mål, og vi gleder oss til å kunne fortelle mer om disse fremover.

Mange av oss vil nå som resten av Norge ha en velfortjent ferie, men i Viju er det alltid noen på jobb som håndterer prosjekter, legger inn bestillinger eller hjelper deg med supporthenvendelser. Med andre ord er det bare å ta kontakt!

Takk til dere alle, for tilliten dere viser oss i Viju, for tilbakemeldinger som hjelper oss med å bli bedre og for de spennende prosjektene vi får være med på.

Riktig god sommer til dere alle, vi ser frem til å samarbeide med dere igjen til høsten.