Slutt på møteromsfrustrasjon

Kaos og forsinkelser i møter på grunn av tekniske utfordringer, tilkoblingsproblemer og feilretting. Dette er noen av utfordringene som enkelt kan løses med tjenesten VijuConnect. 

Hver dag forsvinner verdifulle minutter til forsinkede møter og tekniske oppstartsproblemer. En dag er det en PC som nekter å koble seg til projektor, en annen dag er det lyden som ikke vil komme inn. Utfordringene som møter de ansatte i møterommet kan være like variert som de ansatte selv. Med flere frustrerte brukere på en gang kan det ta tid før IT-avdelingen rekker å hjelpe alle. Resultatet er forsinkede møter og gjerne ombooking til nye rom eller tider.

Hva om møteromsfrustrasjon kan elimineres?
Viju har satt seg som mål å redusere virksomhetens frustrasjoner med den nye drift og monitorering-tjenesten VijuConnect. Tjenesten tar sikte på å avlaste IT-avdelingen ved å overta drift, vedlikehold og support av møterommene i virksomheten.

Møterom_integrert_3

I dag preges hverdagen til IT-avdelingen av det man kaller reaktive arbeidsoppgaver. Det betyr at tid forsvinner til feilretting og brukerhjelp, og altfor lite tid står igjen til utvikling av tekniske løsninger, optimalisering og rådgivning innenfor IT-relaterte temaer. Med VijuConnect frigjøres IT-avdelingens tid fra de reaktive oppgavene noe som betyr at de heller kan fokusere på å sikre pålitelige IT-løsninger for virksomheten. Med en svartid på 7,9 sekunder hos Vijus supportavdeling er brukerne sikret rask hjelp dersom de skulle oppleve problemer ved oppstart av et møte.

Tjenesten VijuConnect er en kombinasjon av en intuitiv programvare og personlig service. Dette, kombinert med et brukervennlig touchpanel, sikrer gode møteopplevelser for brukerne samtidig som IT avdelingen slipper å bruke tid og ressurser på å sørge for at alt fungerer som det skal til enhver tid.

Eliminer frustrasjonen
En utfordring ved drift av møterom i et selskap er oversikten. Hvert rom inneholder gjerne ulike tekniske løsninger, maskin- og programvare som vil trenge vedlikehold, oppdatering og feilretting. Gode rutiner på preventivt vedlikehold og testing av utstyr kan sikre høy opptid, samt mindre utfordringer for brukerne og IT. Samtidig vil gode rapporteringsrutiner som sikrer at feil og mangler på løsninger blir meldt inn umiddelbart, bidra til å optimalisere møteopplevelsen for de ansatte.

I en hektisk hverdag er dette arbeidsoppgaver som fort kan bli nedprioritert, og de færreste har gode rapporteringsrutiner som ansatte faktisk benytter seg av. Det er enklere å finne et nytt møterom som fungerer, fremfor å bruke tid på å melde fra om feil. Resultatet er møterom som ikke fungerer som de skal, noe som skaper irritasjon og frustrasjon for brukerne som er avhengige av gode samhandlingsløsninger for å jobbe effektivt. De ansatte vil finne sine favorittrom, og møterom som først er stemplet som dårlige vil gjerne bli stående ubrukt.

Ved bruk av tjenesten VijuConnect tar Viju over den daglige driften av møterommet, og brukerne får rask tilgang til hjelp. Den gjennomsnittlige svartid hos Viju Support er på kun 7.9 sekunder! Les mer om hvordan Viju Connect kan fjerne frustrasjoner i din virksomhet.

Gi de ansatte kontrollen
Setter man ut driften av disse til en spesialist på visuell kommunikasjon og samhandling sikrer man raskere feilretting og senker terskel for bruk. Ved å gi dine ansatte tilgang til en tilgjengelig og imøtekommende support ved hjelp av et enkelt tastetrykk sikrer du at samtlige ansatte tør å bruke møterommet, uavhengig av hvor utfordrende de tidligere har oppfattet løsningen i rommet. Så hvorfor ikke gi sluttbrukerne større kontroll over eget møte, og gjøre det enklere å sikre god tilgang til hjelp når problemet først oppstår?