Sett ut møteromsdrift og Support

Teknologiprodusenter hevder ofte at deres siste løsninger gir deg en problemfri møteromstilværelse. Sannheten er som regel er at møterom må ha god drift og support for å fungere optimalt og ikke bli stående ubrukt. De færreste IT-avdelinger har dette som sin kjernevirksomhet, ansvaret er ofte delt med bygnings- eller kontoransvarlig. Denne uklare fordelingen av ansvar gjør arbeidet med å sikre god drift av møterommene utfordrende.

I dag lanserer vi derfor VijuConnect. En proaktiv tjeneste som gjør at våre kunder kan sette ut drift, vedlikehold og support av møteromsløsninger i sin helhet. Møteromsløsninger er faktisk vår kjernevirksomhet, og med over 15 års erfaring tør vi si at Viju nå er en av de beste aktørene på markedet!

Fjerndrift av møterommet
VijuConnect er en helt unik tjeneste for drift, overvåkning og support av ulike møteromsløsninger. Formålet med tjenesten er å avlaste en allerede overarbeidet IT-avdeling og sikre høy oppetid, samt enkel og rask tilgang til hjelp for alle brukerne. VijuConnect leverer en kombinasjon av programvare, maskinvare og personlig service. Dette kan leveres til alle typer møteromsløsninger og samhandlingsrom. Tjenesten kan veldig enkelt beskrives som en «virtuell vaktmester» som kontinuerlig følger med på alle komponentene i møterommet. Viju får feilmeldinger i sanntid, og retter opp disse fortløpende – ofte uten at feilen har blitt registrert av kunden. Ved behov for tekniker på stedet vet Viju allerede vite hvor feilen ligger før ankomst i dine lokaler. Dette reduserer effektivt nedetid og gir en rask feilretting og minimalt med forstyrrelser for virksomheten.

Møteroms miljø

Store besparelser
Tjenesten inkluderer i tillegg direkte tilgang for alle brukerne til Viju Support, hvor de kan få hjelp til både tekniske og brukerrelaterte utfordringer. Viju Support har i dag en gjennomsnittlig svartid på 7,9 sekunder og over 94% av alle henvendelser blir løst i første linje.

«Besparelsene med en proaktiv tjeneste er betydelige for bedrifter som allerede blir oppfordret til å spare inn kostnader i et tøft marked. Vi har eksempler på kunder som har gjennomført runder med omfattende oppsigelser, og likevel tatt seg råd til å oppgradere møterommene sine med denne tjenesten, nettopp fordi de sparer tid og penger på det», sier Georg Thingbø, CTO hos Viju.  «Rent praktisk betyr at vi for eksempel får varsler om komponenter som feiler uten å måtte teste alt utstyr i rommet først, det reduserer feilrettingstiden dramatisk, og gir en mer pålitelig tjeneste.»

Tjenesten VijuConnect leveres med en ferdig utviklet og testet programvare for brukergrensesnittet i møterommet. Brukergrensesnittet fra Viju gir en unik ekstrafunksjonalitet med en «Hjelp-knapp» som automatisk kobler opp en videosamtale med vår support via skjermen. Om ønskelig kan Viju fjernstyre enheter og komponenter i rommet om ønskelig.

Tjenesten er helt unik for Viju og ble hedret med Crestron Integration Awards 2017, en global annerkjennelse fra en ledende teknologiprodusent. Ønsker du å vite mer om VijuConnect, send oss en henvendelse så avtaler vi tid for en demonstrasjon.